man with loopOnze

aanpak

ARTHUR gaat voor een duurzaam resultaat, een duurzaam versterkte organisatie

 

The Art of Next Level

De vakmensen van ARTHUR verstaan de kunst om een strategische verandering tot stand te brengen. We spreken ook wel over The Art of Next Level. Net als bij de schilderkunst kan men de kennis en tools aangereikt krijgen, maar dat maakt nog geen Picasso. Het managen van een proces waarin competenties, ervaring en creativiteit van vakmensen worden gecombineerd, vereist talent, specialisme en ervaring.

 

De mens centraal

Een Next Level stap vraagt meestal andere kwaliteiten van de mensen in uw organisatie. Daarom vindt ARTHUR het belangrijk om ook te focussen op de menskant van een strategische verandering. Het zijn de mensen die het Next Level kunnen definiëren en initiëren, maar ook de gevolgen ervaren. ARTHUR professionals staan midden in de organisatie en creëren de juiste voedingsbodem. Daardoor zijn mensen meer bereid om mee te veranderen.

 

Integraal denken en werken

ARTHUR gelooft dat een organisatieverandering alleen kan slagen als de organisatie als geheel wordt bekeken en de strategie consequent wordt toegepast op alle organisatieonderdelen. ARTHUR professionals kijken dan ook niet alleen naar het individuele project, maar tevens naar het effect op de rest van de organisatie.

 

Samen met u

ARTHUR begeleidt u bij een organisatieverandering. Met drive en passie voor het vak ondersteunen de professionals van ARTHUR u graag om Next Level resultaten te realiseren. Dat gebeurt stap voor stap, samen met u. ARTHUR inspireert sleutelspelers en helpt hen regie te voeren tijdens de verandering. Ervaring leert dat het voor een duurzaam resultaat beter, maar soms ook moeilijker is, om de sleutelspelers in the lead houden. Belangrijk voor het succes van een verandering is het periodiek afstemmen van de optimale rolverdeling tussen sleutelspelers van uw organisatie en die van ARTHUR Business Partners. In overleg kiezen we welke kennis en ervaring tijdelijk moet worden toegevoegd.